De vereniging heeft tot doel het stimuleren en faciliteren van door inwoners van Meierijstad te verzorgen metingen van de milieukwaliteit en het openbaar maken van de resultaten daarvan, en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

Samen Meten Meierijstad (afgekort SMM) is een informele vereniging, opgericht om meer informatie te verzamelen over de kwaliteit van het milieu en de invloed op onze leefomgeving.
De leden maken deel uit van een werkgroep, die alle zaken rondom het assembleren van de sensoren en het bieden van ondersteuning mogelijk maken.
De vereniging wordt geleid door een bestuur bestaande uit:

Piet Van Schijndel uit Sint-Oedenrode als voorzitter
Piet van Bussel uit Schijndel als penningmeester
Jos Kaldenhoven uit Schijndel als secretaris

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nr 82025991. Dit is ons huishoudelijk reglement.
Onze bankrekening is NL61 RABO 0365618535

Financiëring


De gemeente Meierijstad heeft ons initiatief ondersteund met een startsubsidie van € 1500. Wij hebben hieruit grotendeels de voorfinanciering gedaan van het aanschaffen van de materialen die nodig zijn om de sensoren te bouwen. Let wel: de subsidie is een tijdelijke bijdrage van de gemeente ten behoeve van het starten van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt. Daaraan verbindt de gemeente de voorwaarde dat de metingen dienen te gebeuren volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM. Dit om ervoor te zorgen dat de verzamelde data bruikbaar zijn. Ook hebben we een mooie donatie gekregen.
De sensoren worden tegen kostprijs aangeboden en de afnemers van de sensoren krijgen technische ondersteuning. Daarnaast heeft elke vereniging kosten, die gemaakt moeten worden.